0265-458.112      0265-458.112
  ogra@cjmures.ro
Obligaţiile persoanelor fizice și juridice cu privire la registrul agricol